Joko Ilmestyskirjan viimeinen peto-imperiumi koputtaa ovella?

 

ProphecyNewsWatchilta oivallinen kooste:

 

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmaissut tukevansa poliittista unionia, joka sisältää paitsi EU:n myös entisen Rooman valtakunnan.

 

Vaikka Iso-Britannia erosi Euroopan unionista vuonna 2020 Brexit-nimisellä liikkeellään, jotkut Euroopan johtajat katsovat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt tarvetta yhtenäisyydelle yhteisen uhan edessä. Rinnakkaisorganisaatio mahdollistaisi Britannian liittymisen sellaiseen, liittymättä takaisin EU:hun.

 

Johnson paljasti, että hänen moderni imperiuminsa ulottuisi Isosta-Britanniasta Pohjois-Afrikan Maghreb-alueelle ja itään Turkkiin. Hän väitti keksineensä idean "kun minusta tuli ensimmäisen kerran ulkoministeri" ja hänen mielestään "meidän pitäisi periaatteessa luoda uudelleen Rooman valtakunnan Mare Nostrum".

 

Välimerelle annettiin roomalainen nimi Mare Nostrum, kun Rooman valtakunta hallitsi suurinta osaa Eurooppaa, Pohjois-Afrikan rannikkoa, nykyajan Turkkia ja osia Kaukasuksesta.

 

Ranskan johtaja Emmanuel Macron on pitkään puolustanut suurempaa eurooppalaista poliittista yhteisöä ja vaatinut "todellista eurooppalaista armeijaa" valtaantulonsa jälkeen. Johnsonin suunnitelma esittää kuitenkin paljon laajemman näkemyksen siitä, kenet tulisi ottaa mukaan.

 

Jotkut Euroopan merkittävimmistä poliitikoista ovat väittäneet vuosia, että EU:sta tulee todellinen globaali voima, tarviten omat puolustusvoimat, jotka ovat riippumattomia USA:n ja Euroopan Nato-liitosta ja jotka eivät ole riippuvaisia ​​Yhdysvalloista.

 

Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ehdottanut, että Eurooppa muuttuisi "supervallaksi", joka voisi toimia "globaalina turvallisuusvaltana". Hän jatkoi: "Amerikkalaiset, joille olemme paljon velkaa... eivät takaa eurooppalaisten turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Meidän on tehtävä tämä itse, ja ainoa tapa edetä on yhdistää voimamme ja vahvistaa ei vain kykymme, mutta myös tahtomme toimia."

 

Saksalainen Armin Laschet sanoi äskettäin, että Eurooppaa on vahvistettava "niin, ettei meidän koskaan tarvitse jättää sitä amerikkalaisten käsiin.

 

Ajatus EU:n armeijasta puolustamassa Eurooppaa on ollut olemassa Churchillin ajoista lähtien, ja se näyttää heräävän uudelleen henkiin joka vuosikymmen. Vaikka useimmat yritykset ovat epäonnistuneet, jotkut Raamatun profetian seuraajat näkevät potentiaalin tulevalle 10 maan liitolle Euroopasta, joka täyttää Danielin ja Ilmestyskirjan ennustukset, joissa 10 kansakunnan liitosta Euroopassa (Ilmestyskirjan peto) tulee Antikristuksen vallan paikka matkalla kohti globaalia herruutta.

 

Jotkut ovat pohtineet, viittaavatko nämä Ilmestyskirjan profetiat kymmeneen kansakuntaan, 10 maailmanalueeseen vai yksinkertaisesti kymmeneen johtajaan. Kun Euroopan unioni syntyi ja lopulta kasvoi 10- jäsenvaltioksi, profetiaopiskelijat nousivat ylös ja seurasivat, kunnes EU kasvoi yli 10 kansakunnan (nykyiset EU:n jäsenet ovat yhteensä 27 kansakuntaa). Sitten jännitys laantui huomattavasti, kun Eurooppa ei kyennyt osoittamaan yhtenäistä sotilaallista kykyä.

 

Nyt kun puhutaan uudesta halusta laajentaa eurooppalaisia ​​poliittisia ja sotilaallisia liittoja useimpiin entiseen Rooman valtakunnan maihin, ihmiset alkavat jälleen kiinnittää huomiota. Varsinkin kun se osuu samaan aikaan monien muiden tärkeiden profeetallisten tapahtumien kanssa, kuten Iranin ja Israelin välinen varjosota, kun Hesekiel 38:n ”pelaajat” ovat kaikki linjassa (mukaan lukien Afganistan Bidenin ansiosta), kun löytyy tekniikan kehitys, joka voisi täyttää pedon merkin, luonnonkatastrofit, sairauksien maailmanlaajuiset vaikutukset, mahdollinen talouskriisi/nollaus - ja luettelo jatkuu ja jatkuu.

 

Tällä hetkellä on enemmän kysymyksiä ja spekulaatioita kuin mitään muuta, koskien Euroopan unionin tulevaisuutta ja Rooman valtakunnan uudelleen luomista, mutta niin monien profeetallisten tapahtumien lähestyessä tällä hetkellä on aika kiinnittää huomiota aiheeseen enemmän kuin koskaan ennen. Tiedämme pyhistä kirjoituksista, että Antikristuksen hallitsema lopullinen maailmanimperiumi syntyy. Kyse on vain siitä, miten ja milloin.

 

”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.” (Ilm. 17:12)

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

Raamattu