#Raamatun ennustukset


... ilmaisjournalismia suomeksi ...

Ilmestyskirjan kronologia

Ilmestyskirjan kronologia

Ilmestyskirjan kronologia

 

Seuraavassa esitetään Raamatun Ilmestyskirjan tapahtumien kronologinen järjestys:

 

Johanneksen Ilmestys

 

1. ”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva” (Ilm. 1:19)

 

 

Kirjeet seitsemälle seurakunnalle

 

2. ”Sen jälkeen (nykyisen seurakunnan ajan, Ilm. 2 & 3) ... ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ... "minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva"” (Ilm. 4:1)

 

3. Pyhien ylöstempaus (Ilm. 4 & 5): luvuissa 4 ja 5 pyhät nähdään taivaassa päässään voittajien kruunut.

 

4. Ahdistuksen ajan alkaminen (7 vuotta) … kuuden ensimmäisen sinetin avaaminen … ¼ ihmiskunnasta on hävitetty tähän mennessä (Ilm. 6:8)

 

 

7 sinettiä:

 

5. ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä” (Ilm. 6:1)

 

6. “Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin ...” (Ilm. 6:3)

 

7. “Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin ...” (Ilm. 6:5)

 

8. “Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin” (Ilm. 6:7)

 

9. “Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin ...” (Ilm. 6:9)

 

10. “Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin ...” (Ilm. 6:12)

 

11. “Senjälkeen minä näin …” (Ilm. 7:1)… Välivaihe, jossa kerrotaan 144 000 israelilaisen sielujen voittajan sinetöimisestä, jotka voittavat joukkoja Kristukselle (”... sinetin Jumalamme palvelijain otsaan”)

 

12. “Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä …” (Ilm. 7:9). Ahdistuksen ajan marttyyreita.

 

13. ”Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin ... minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa” (Ilm. 8:1-2)

 

7 pasunaa: “Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia ...” (Ilm. 8:13). Ei mainita seurakuntaa (jota suojeltaisiin), vaan kaikkia Maan päällä kollektiivisesti

 

14. “Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:7)

 

15. “Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:8)

 

16. “Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:10)

 

17. “Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:12)

 

18. “Ja viides enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 9:1)

 

19. “Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!" -huutoa tämän jälkeen” (Ilm. 9:12)

 

20. ”Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 9:13)

 

21. Viidennen ja kuudennen pasunan puhaltaminen – Ilm. 9 … Tähän mennessä puolet Maan väestöstä on hävitetty (1/4:aa Ilm. 6:8 + 1/3:aa Ilm. 9:15), kaikki ahdistuksen ensimmäisellä puoliskolla.

 

Ahdistuksen ajan puoliväli

 

– luvut 10, 11, 12, 13 ja 14 ovat väliosaa, jossa annetaan tietoa ahdistuksen ajan puolivälistä (vrt. seurakunnan aika on ”tauko” Danielin 69. ja 70. vuosiviikon välissä):

 

-väkevä enkeli kädessään kirjanen (luku 10)

-Jumalan kaksi säkkipukuista todistajaa ja toinen ”voi”- huuto (luku 11)

-Saatana heitetään taivaasta ja hänen yrityksensä tuhota Israel (luku 12)

-Antikristus ja hänen Väärä Profeettansa: pedon kuva saa hengen (luku 13)

-”Ja se (peto) avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa (vrt. Joh. 14:1-6), niitä, jotka taivaassa asuvat.” (Ilm. 13:6). Taivaassa asutaan jo.

-taivaassa olevien 144 000:n paljastaminen, taivaassa lentävät enkelit, jotka saarnaavat ikuista evankeliumia maan päällä asuville ja ennustavat kadotusta kadotuksen tilassa oleville, ja kadonneiden leikkaaminen ja Jumalan vihan viinipuristimen polkeminen (luku 14)

 

22. “Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian” (Ilm. 11:14)

 

23. “Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 11:15)

 

24. ″… Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne ... hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12). Huom: sama jae kertoo tuossakin, että taivaassa on jo asujia: ”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!” (vrt. Joh. 14:1-6)

 

25. “Ja minä näin ... seitsemän enkeliä, joilla seitsemän viimeistä vitsausta” (Ilm. 15:1)

 

26. “Ja sen jälkeen minä näin ...” (Ilm. 15:5)

 

 

7 viimeistä vitsausta - maljat:

 

27. “... "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle". Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ...” (Ilm. 16:1-2)

 

28. “Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen ...” (Ilm. 16:3)

 

29. “Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ...” (Ilm. 16:4)

 

30. “Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ...” (Ilm. 16:8)

 

31. “Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle ...” (Ilm. 16:10)

 

32. “Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ...” (Ilm. 16:12)

 

33. “Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan …” (Ilm. 16:17)

 

34. Kaksi väliosalukua lisää, jotka kuvaavat uskonnollisen Babylonin (luku 17) ja taloudellisen Babylonin (luku 18) kaatumista

 

35. Näiden asioiden jälkeen taivaassa on suuri ilo odotettaessa Herran voittoisaa tulemista (Ilm. 19)

 

 

Herran paluu hallitsemaan

 

36. Herra palaa tuhoamaan kaikki maan päällä olevat Jumalan viholliset (Ilm. 19)

 

37. Harmagedonin taistelu (Ilm. 16:16, Ilm. 19:11-15,19)

 

38. Herra heittää pedon ja hänen väärän profeettansa elävänä Tulijärveen (Ilm. 19:20)

 

39. Sitten Hän heittää Saatanan syvyyden pohjattomaan kuiluun (Ilm. 20:1-3)

 

 

Herra Jeesus hallitsee maan päällä tuhat vuotta

 

40. Herra nostaa kaikki ahdistuksen ajan marttyyrit hallitsemaan kanssaan 1000 vuotta (Ilm. 20:4-6)

 

41. Herra hallitsee Maan päällä 1000 vuotta (Ilm. 20:4-6)

 

 

Jeesuksen 1000- vuotisen valtakunnan päättyminen ; lopullinen tuomio

 

42. kun 1000:n vuoden valtakunta maan päällä on ohi, ne jotka ovat syntyneet tänä aikana ja jotka eivät ole vastaanottaneet Kristusta, kapinoivat, kun Hän vapauttaa Saatanan hetkeksi (Ilm. 20:7-9). Jumala armossaan osoittaa että pelastumaton ihminen on aina sama – vaikka olisi saanut 1000 vuotta Herran hallintaa ja läsnäoloa.

 

43. Saatana heitetään iankaikkiseen Tulijärveen (Ilm. 20:10)

 

44. “Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet ...” (Ilm. 20:5).

 

45. Suuren valkean Valtaistuimen tuomio: viimeinen tuomio – jolle Raamatun mukaan nousee vain kuolleita (Ilm. 20:11-15). Elämän Kirja (Ilm. 20:12) on siellä todistamassa, että näiden nimet EIVÄT ole siinä. Herra tuomitsee kaikki nämä, jotka eivät ole kuolleet Kristuksessa, heitettäväksi Tulijärveen (Ilm. 20:11-15). ”ja tulevat esiin, ne, jotka ovat ... pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” (Joh. 5:29)

 

 

Uusi Maa ja uudet taivaat

 

46. Tulee uusi Jerusalem ja tulee uusi Maa ja uudet taivaat (Ilm. 21 ja 22)

 

47. Kutsu ja varoitukset (Ilm. 22:12-21)

 

”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” (Ilm. 22:12):

 

Ensin, ylöstempauksen jälkeen Kristuksen Bema- palkintotuomioistuimella (2 Kor. 5:10) meidät palkitaan vaelluksemme mukaan, sillä: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh. 5:24). Toiset palkitaan ja toiset joutuvat kärsimään vahinkoa: 'Niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon ... ' (1 Kor. 3:13-15). (Huom.: alkukieli ei puhu rakennuksesta, vaan töistä koko ajan). Jakeen 15 loppuosasta käy selvästi ilmi, että tämän tuomioistuimen edessä olevan ihmisen pelastumista ei aseteta koskaan kyseenalaiseksi: ' ... mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.'

 

Kansojen tuomio: Tärkein raamatunkohta, joka käsittelee pakanakansojen tuomiota, on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 25. luvussa jakeissa 31-46. Tämä tuomioistuin kokoontuu Herran Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Tuomarina toimii Ihmisen Poika eli Jeesus itse. 'Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle' (jae 31).

 

Profeetta Jooel kirjoittaa selvästi, että se, miten pakanakansat kohtelevat Israelia, on merkittävä tekijä tuomion julistamisen yhteydessä (Jooel 3:2). Niitä kansoja, jotka ovat Kristuksen juutalaisten veljien ystäviä ahdistuksen aikana, kutsutaan lampaiksi Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Ne, jotka eivät anna ruokaa, juomaa tai vaatteita eivätkä osoita vieraanvaraisuutta ja kieltäytyvät jopa kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä sairaiden ja vangittujen kanssa, ovat vuohikansoja.

 

Lammaskansat 'omistavat sen valtakunnan, joka on ollut heille valmistettuna maailman perustamisesta saakka' (jae 34). Vuohikansat kuulevat myös oman tuomionsa: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä' (jae 41). 'Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään' (jae 46).

 

Joidenkin ihmisten on vaikea käsittää sitä ajatusta, että kansat*** joko pelastuvat tai joutuvat kadotukseen. Heidän mielestään pelastuminen on yksinomaan yksilöä koskeva asia. Tämän asian ei pitäisi olla kuitenkaan  ongelmallinen. Kautta koko historian ajan Jumala on ollut tekemisissä sekä kansakuntien että yksilöiden kanssa. Mikäli valtaosa jonkun maan tai alueen asukkaista kapinoi Jumalan tahtoa vastaan, Hän pelastaa ensin omansa ja vuodattaa sitten vihansa koko muun väestön ylle. Sodoma on hyvä esimerkki tästä, kuten myös vedenpaisumus suuremmassa mittakaavassa. (*** Lisäksi on huomionarvoista, että sana ”ethne”, joka käännösvastineena on sana 'kansakunnat' voidaan yhtä hyvin kääntää sanalla 'pakanakunnat', jota myös usein käytetään käännöksissä.)

 

Ja lopuksi, Kristuksesta osattomat tuomitaan tekojensa mukaan – kaikki kadotukseen. 'Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ...' (Ilm. 20:12). Näillä tarkoitetaan kaikkina aikoina eläneitä kadotukseen joutuneita kuolleita. He seisovat tuomiolla, koska eivät uskoneet eläessään Herraan Jeesukseen. Epäusko on suuri, raskauttava synti.

, ... mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen' (Joh. 3:36).

, ... mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle (tai, ei usko Poikaan), se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä' (Joh. 3:36).

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

RaamattuIlmestyskirjan tuomiot

Ilmestyskirjan tuomiot

Ilmestyskirjan tuomiot

 

Ilmestyskirjan tuomiot kuvataan peräkkäisinä, mutta vielä kuvaavampi sana on teleskooppisina: pasunat avautuvat seitsemännestä sinetistä ja maljat sitten avautuvat seitsemännestä pasunasta.

 

Seitsemän sinettiä

Sinetti 1 – valkea hevonen: tuo henkilö(t) jo(t)ka edistää eksytystä = petos

Sinetti 2 – tulipunainen hevonen: tuo teot jotka vievät maailman rauhan = sota

Sinetti 3 – musta hevonen: tuo vaurauden joka jakaa ihmiset = nälänhätä

Sinetti 4 – hallava hevonen: tuo kulkutaudit, pedot, aseet = kuolema

ð  kohtaa neljäsosaa Maasta

Sinetti 5 – marttyyrien rukous: ahdistuksen pyhiä kohdannut vaino = luvattu vapautus

Sinetti 6 – kosmiset katastrofit: syntisten paniikki = tuomion kuva

Sinetti 7 – mitään muuta tuomiota ei kuvata, joten seitsemän pasunaa ilmestyvät kuin seitsemännen sinetin sisältönä

 

Seitsemän pasunaa

Pasuna 1 – Maata lyödään = kohtaa kolmasosaa Maasta

Pasuna 2 – Merta lyödään = kohtaa kolmasosaa meristä

Pasuna 3 – virtoihin lyödään = kohtaa kolmasosaa joista

Pasuna 4 – kosmosta lyödään = kohtaa kolmasosaa

ð   kohtaa kolmasosaa Maasta

Pasuna 5 – heinäsirkan näköiset hirviöt = viiden kuukauden vitsaus

Pasuna 6 – ratsastajat = kolmasosa ihmisistä lyödään

Pasuna 7 – Jumalan temppeli aukeaa (Ilm. 11:19), ja seitsemän enkeliä tulee seitsemän maljan kanssa = muuta erillistä tuomiota ei kuvata, joten seitsemän maljaa ovat seitsemännen pasunan sisältö

 

Seitsemän maljaa

Malja 1 – Maahan = paise, ihohaavat

Malja 2 – mereen = meren saastuminen

Malja 3 – jokiin ja vesilähteisiin = virtojen pilaantuminen

Malja 4 – kosmoksen iskut = kirous auringossa

ð  kohtaa koko Maata

Malja 5 – Pimeys pedon valtakunnan ylle

Malja 6 – Eufrat kuivuu idän sotajoukkojen tieltä

Malja 7 – kosminen katastrofi ja hurja maanjäristys

 

”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"” (Ilm. 6:15-17)

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

RaamattuIranin uusi laki kristinuskon kasvun pysäyttämiseksi tähtää Islamista luopuviin

Iranin uusi laki kristinuskon kasvun pysäyttämiseksi tähtää Islamista luopuviin

Iranin uusi laki kristinuskon kasvun pysäyttämiseksi tähtää Islamista luopuviin

 

Ensimmäiset kristityt, joita rangaistaan ​​äskettäin muutetun Iranin lain nojalla kristinuskon kasvun pysäyttämisessä, tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen Islamia vastaan ​​suunnatun "propagandan" levittämisestä, kun he kieltäytyivät luopumasta Kristuksesta, lähteiden mukaan.

 

Amin Khaki, Milad Goudarzi ja Alireza Nourmohammadi, kaikki Islamista kääntyneet, tuomittiin Iranin äskettäin muutetun rikoslain 500 §:n mukaan, jonka mukaan "kaikki poikkeava koulutus tai propaganda, joka on ristiriidassa tai häiritsee pyhää shariaa [islamilaisia ​​lakeja], on vakavasti rangaistavaa."

 

Iranin kirkon jäsenille, noille kolmelle miehelle ilmoitettiin 26. kesäkuuta, että heille on annettu muutetun artiklan mukainen enimmäisvankeusrangaistus, ja heitä myös sakotettiin 40 miljoonaa tomania (1 600 dollaria). Toiselle kirkon jäsenelle, Hamet Ashourille, kerrottiin samana päivänä, että hänen vetoomuksensa koskien 10 kuukauden vankeusrangaistusta syytettynä "propagandasta hallintoa vastaan" oli hylätty. Ashouri on myös kääntynyt Islamista.

 

Näillä miehillä on 20 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Ashourille annettiin 10 päivää aikaa ilmoittautua Karajin keskusvankilaan rangaistuksen aloittamiseksi.

 

Yhdessä pidentyneiden vankeuskausien kera laki sallii valtion ottaa pois tietyt perusoikeudet, kuten äänestysoikeus, jopa 15 vuodeksi. Uskonnonvapausaktivisteja varoitettiin, että muutos, joka esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja jonka parlamentti hyväksyi tammikuun. 13, voidaan käyttää hyökkäämään uskonnollisiin toisinajattelijoihin ja vähemmistöryhmiin. Silloinen presidentti Hassan Rouhani allekirjoitti muutoksen helmikuun. 18 ja se tuli voimaan 5. maaliskuuta.

 

Middle East Concern -ryhmän (MEC) analyytikko sanoi, että tämä on ensimmäinen merkki siitä, miten äskettäin muutettua rikoslakia voidaan käyttää.

 

"Odotamme edelleen, miten tarkistuksia tullaan soveltamaan, ja nyt meillä on ensimmäinen esimerkki Aminin, Miladin ja Alirezan tuomioissa", sanoi nimettömänä puhunut analyytikko. "Tietysti syyttäjä, johon Iranin tiedustelupalvelut vaikuttavat, päättää, ovatko syytteet propagandaa (500 artikla) ​​vai islamilaisen valtion toimintaa (498, 499 artikla). Voimme nyt sanoa, että joku jolle tuomitaan Perustamissopimuksen 500 artiklan mukaan vankeusrangaistus, niin hänelle tulee nyt viisi vuotta eikä tyypillinen kuuden kuukauden pituinen aika, jonka monet kristityt saivat aiemmin."

 

”Hänestä (Ismaelista) tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” (1 Moos. 16:12)

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

Raamattu

 

Kristillisyys, minne menet?

Kristillisyys, minne menet?

Kristillisyys, minne menet?

 

Amerikka on pian näkemässä ensimmäisen kristillisyyden jälkeisen sukupolvensa - todellisuus, joka todennäköisesti muuttaa politiikkaa ja on jo muuttanut kulttuuria. Mutta George Barnan julkaiseman uuden kyselyn mukaan tilanne voi olla huonompi kuin luulimme. Christian Post kertoo:

 

Ainoastaan ​​kuudella prosentilla amerikkalaisista on "raamatullinen maailmankuva", merkittävän evankelisen mielipidetutkijan George Barnan julkaiseman tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin osana uutta hanketta, kristillisen konservatiivisen asianajajaorganisaation Family Research Council’in kanssa.

 

FRC ilmoitti keskiviikon lausunnossaan, että Barna, joka perusti vaikutusvaltaisen evankelisen tilastointiorganisaation Barna Groupin, liittyi organisaatioon vastikään perustetun Biblical Worldview Centerin vanhempana kollegana ... Osana keskuksen käynnistämistä, FRC julkaisi tutkimuksen, jonka teki Barnan Metaformation- tutkimusryhmä. Osa uudesta raportista sisältää Arizonan kristillisen yliopiston Barnan johtaman kulttuurintutkimuskeskuksen tuottaman American Worldview Inventory -tutkimuksen kysymyksiä ja tietoja.

 

Aineisto osoitti muun muassa, että vaikka 51% aikuisista amerikkalaisista sanoi omaavansa "raamatullisen maailmankuvan", vain 6% aikuisista amerikkalaisista todellisuudessa omaa tämän maailmankuvan.

 

Barna teki johtopäätöksen epäjohdonmukaisuuksista niiden 51 prosentin joukossa, jotka viestittivät raamatullisesta maailmankatsomuksesta, huomauttamalla, että monet maailmankuvan määrittelevistä kysymyksistä pitivät ryhmän teknisesti sen ulkopuolella, mitä äänestäjä määritteli "raamatulliseksi maailmankatsomukseksi".

 

Esimerkiksi 51 prosentista 49 prosenttia sanoi, että reinkarnaatio ”oli mahdollisuus” heidän kuolemansa jälkeen. Samaan aikaan vain 33% sanoi uskovansa, että "ihmisillä on syntinen syntinen luonne ja vain Jeesus Kristus voi pelastaa heidät synnin seurauksista".

 

Tutkimuksen tiedot tulivat toukokuussa tehdystä tutkimuksesta, johon osallistui kansallisesti edustava otos: 1000 aikuista, ja otantavirhe oli noin plus tai miinus 3,2 prosenttiyksikköä.

 

Viime syyskuussa kulttuurintutkimuskeskus paljasti tammikuussa 2020 kootut tutkimustiedot, jotka osoittivat, että kahdella prosentilla ihmisistä on raamatullinen maailmankuva, vaikka 61 prosenttia pitää itseään kristittyinä.

 

Vuonna 2017 American Culture and Faith Institute -tutkimuksen mukaan noin 10 prosentilla amerikkalaisista oli selvästi raamatullinen maailmankuva, vaikka 46 prosenttia väitti elävänsä kristillistä elämää.

 

Nämä luvut selittävät paljon siitä, mitä näemme kulttuurissa tällä hetkellä. Kristityt, jotka todella uskovat kristinuskon perinteisiin periaatteisiin, ovat jatkuvasti kutistuva vähemmistö, ja tämä suuntaus näyttää kiihtyvän merkittävästi. 

 

”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” (Luuk. 12:32)

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

RaamattuIsraelin odotettu pelastaja saapunut?

Israelin odotettu pelastaja saapunut?

Israelin odotettu pelastaja saapunut?

 

Koko Israel - nk. ajan kello - kuohuu nyt: estradille on ilmestynyt Yanuka – poikalapsi joka hallitsee Pyhät Kirjoitukset. Tämä Shlomo osaa Tooran ”kannesta kanteen” eli siteeraa sitä ulkomuistista viitteineen. Hänen väitetään myös tehneet joitain ihmeitäkin – ja ennustaneen pandemian tulon ...

 

On hyvä muistaa, että judaismi/juutalaisuus on edelleen erittäin suuri uskonto. Heidän uhraamisrituaalinsa voidaan suorittaa oikealla tavalla vain yhdessä paikassa: Jerusalemissa, ja sen temppelissä. Kun tuo temppeli tuhottiin noin vuonna 70, uhraamiset ovat olleet seis siitä asti. Joten, ihmekös tuo, jos tämä lapsinero – joka tosin on jo 33v – saa aikaan kuohuntaa ja synagoogat täyteen: joko kaivattu messiaansa olisi saapunut?

 

Kristityt tietävät että ei. Toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan:

 

6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

 

Raamatun mukaan on siis tulossa antikristus, joka Saatanan ryydittämillä ihmeillä ja tempuillaan eksyttää koko maailman. Mutta tämän aika astua näyttämölle on vasta, kun mainittu ”pidättäjä” poistetaan.

 

Tämä pidättäjä on Jeesuksen tosiuskovien joukko, joka Vanhan testamentin Hanokin tavoin otetaan, Taivaaseen, pois maailmasta ennenkuin luvattu hirvittävä hävitys ja tuho alkaa. Tämä poistaminen ei ole vielä tapahtunut.

 

Mutta jonkinlainen väärä kristus, väärä Elia tai väärä profeetta tämä Shlomo on. Muistatte, että kun valtaisan aavikkouskonnon profeetta sai ensimmäisen ilmestyksensä luolassa, niin hän luuli tavanneensa Saatanan. Se sitten kyllä muuttui ”hovissa”.

 

Tämänkertainen Shlomo Yehudah lausui Tooraa ensi kerran erään sukulaisensa hautajaisissa. Ja miten sitä kuvattiin: ”It was as if they were watching a child possessed”... eli, aivan kuin olisivat katselleet riivattua lasta … 

 

Joten, jänniä aikoja elämme. Mitähän seuraavaksi?

 

”Mutta kun nämä ALKAVAT tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28).

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

Raamattu