Ilmestyskirjan kronologia

 

Seuraavassa esitetään Raamatun Ilmestyskirjan tapahtumien kronologinen järjestys:

 

Johanneksen Ilmestys

 

1. ”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva” (Ilm. 1:19)

 

 

Kirjeet seitsemälle seurakunnalle

 

2. ”Sen jälkeen (nykyisen seurakunnan ajan, Ilm. 2 & 3) ... ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ... "minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva"” (Ilm. 4:1)

 

3. Pyhien ylöstempaus (Ilm. 4 & 5): luvuissa 4 ja 5 pyhät nähdään taivaassa päässään voittajien kruunut.

 

4. Ahdistuksen ajan alkaminen (7 vuotta) … kuuden ensimmäisen sinetin avaaminen … ¼ ihmiskunnasta on hävitetty tähän mennessä (Ilm. 6:8)

 

 

7 sinettiä:

 

5. ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä” (Ilm. 6:1)

 

6. “Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin ...” (Ilm. 6:3)

 

7. “Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin ...” (Ilm. 6:5)

 

8. “Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin” (Ilm. 6:7)

 

9. “Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin ...” (Ilm. 6:9)

 

10. “Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin ...” (Ilm. 6:12)

 

11. “Senjälkeen minä näin …” (Ilm. 7:1)… Välivaihe, jossa kerrotaan 144 000 israelilaisen sielujen voittajan sinetöimisestä, jotka voittavat joukkoja Kristukselle (”... sinetin Jumalamme palvelijain otsaan”)

 

12. “Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä …” (Ilm. 7:9). Ahdistuksen ajan marttyyreita.

 

13. ”Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin ... minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa” (Ilm. 8:1-2)

 

7 pasunaa: “Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia ...” (Ilm. 8:13). Ei mainita seurakuntaa (jota suojeltaisiin), vaan kaikkia Maan päällä kollektiivisesti

 

14. “Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:7)

 

15. “Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:8)

 

16. “Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:10)

 

17. “Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 8:12)

 

18. “Ja viides enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 9:1)

 

19. “Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!" -huutoa tämän jälkeen” (Ilm. 9:12)

 

20. ”Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 9:13)

 

21. Viidennen ja kuudennen pasunan puhaltaminen – Ilm. 9 … Tähän mennessä puolet Maan väestöstä on hävitetty (1/4:aa Ilm. 6:8 + 1/3:aa Ilm. 9:15), kaikki ahdistuksen ensimmäisellä puoliskolla.

 

Ahdistuksen ajan puoliväli

 

– luvut 10, 11, 12, 13 ja 14 ovat väliosaa, jossa annetaan tietoa ahdistuksen ajan puolivälistä (vrt. seurakunnan aika on ”tauko” Danielin 69. ja 70. vuosiviikon välissä):

 

-väkevä enkeli kädessään kirjanen (luku 10)

-Jumalan kaksi säkkipukuista todistajaa ja toinen ”voi”- huuto (luku 11)

-Saatana heitetään taivaasta ja hänen yrityksensä tuhota Israel (luku 12)

-Antikristus ja hänen Väärä Profeettansa: pedon kuva saa hengen (luku 13)

-”Ja se (peto) avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa (vrt. Joh. 14:1-6), niitä, jotka taivaassa asuvat.” (Ilm. 13:6). Taivaassa asutaan jo.

-taivaassa olevien 144 000:n paljastaminen, taivaassa lentävät enkelit, jotka saarnaavat ikuista evankeliumia maan päällä asuville ja ennustavat kadotusta kadotuksen tilassa oleville, ja kadonneiden leikkaaminen ja Jumalan vihan viinipuristimen polkeminen (luku 14)

 

22. “Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian” (Ilm. 11:14)

 

23. “Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan ...” (Ilm. 11:15)

 

24. ″… Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne ... hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12). Huom: sama jae kertoo tuossakin, että taivaassa on jo asujia: ”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!” (vrt. Joh. 14:1-6)

 

25. “Ja minä näin ... seitsemän enkeliä, joilla seitsemän viimeistä vitsausta” (Ilm. 15:1)

 

26. “Ja sen jälkeen minä näin ...” (Ilm. 15:5)

 

 

7 viimeistä vitsausta - maljat:

 

27. “... "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle". Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ...” (Ilm. 16:1-2)

 

28. “Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen ...” (Ilm. 16:3)

 

29. “Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ...” (Ilm. 16:4)

 

30. “Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ...” (Ilm. 16:8)

 

31. “Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle ...” (Ilm. 16:10)

 

32. “Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ...” (Ilm. 16:12)

 

33. “Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan …” (Ilm. 16:17)

 

34. Kaksi väliosalukua lisää, jotka kuvaavat uskonnollisen Babylonin (luku 17) ja taloudellisen Babylonin (luku 18) kaatumista

 

35. Näiden asioiden jälkeen taivaassa on suuri ilo odotettaessa Herran voittoisaa tulemista (Ilm. 19)

 

 

Herran paluu hallitsemaan

 

36. Herra palaa tuhoamaan kaikki maan päällä olevat Jumalan viholliset (Ilm. 19)

 

37. Harmagedonin taistelu (Ilm. 16:16, Ilm. 19:11-15,19)

 

38. Herra heittää pedon ja hänen väärän profeettansa elävänä Tulijärveen (Ilm. 19:20)

 

39. Sitten Hän heittää Saatanan syvyyden pohjattomaan kuiluun (Ilm. 20:1-3)

 

 

Herra Jeesus hallitsee maan päällä tuhat vuotta

 

40. Herra nostaa kaikki ahdistuksen ajan marttyyrit hallitsemaan kanssaan 1000 vuotta (Ilm. 20:4-6)

 

41. Herra hallitsee Maan päällä 1000 vuotta (Ilm. 20:4-6)

 

 

Jeesuksen 1000- vuotisen valtakunnan päättyminen ; lopullinen tuomio

 

42. kun 1000:n vuoden valtakunta maan päällä on ohi, ne jotka ovat syntyneet tänä aikana ja jotka eivät ole vastaanottaneet Kristusta, kapinoivat, kun Hän vapauttaa Saatanan hetkeksi (Ilm. 20:7-9). Jumala armossaan osoittaa että pelastumaton ihminen on aina sama – vaikka olisi saanut 1000 vuotta Herran hallintaa ja läsnäoloa.

 

43. Saatana heitetään iankaikkiseen Tulijärveen (Ilm. 20:10)

 

44. “Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet ...” (Ilm. 20:5).

 

45. Suuren valkean Valtaistuimen tuomio: viimeinen tuomio – jolle Raamatun mukaan nousee vain kuolleita (Ilm. 20:11-15). Elämän Kirja (Ilm. 20:12) on siellä todistamassa, että näiden nimet EIVÄT ole siinä. Herra tuomitsee kaikki nämä, jotka eivät ole kuolleet Kristuksessa, heitettäväksi Tulijärveen (Ilm. 20:11-15). ”ja tulevat esiin, ne, jotka ovat ... pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” (Joh. 5:29)

 

 

Uusi Maa ja uudet taivaat

 

46. Tulee uusi Jerusalem ja tulee uusi Maa ja uudet taivaat (Ilm. 21 ja 22)

 

47. Kutsu ja varoitukset (Ilm. 22:12-21)

 

”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” (Ilm. 22:12):

 

Ensin, ylöstempauksen jälkeen Kristuksen Bema- palkintotuomioistuimella (2 Kor. 5:10) meidät palkitaan vaelluksemme mukaan, sillä: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh. 5:24). Toiset palkitaan ja toiset joutuvat kärsimään vahinkoa: 'Niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon ... ' (1 Kor. 3:13-15). (Huom.: alkukieli ei puhu rakennuksesta, vaan töistä koko ajan). Jakeen 15 loppuosasta käy selvästi ilmi, että tämän tuomioistuimen edessä olevan ihmisen pelastumista ei aseteta koskaan kyseenalaiseksi: ' ... mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.'

 

Kansojen tuomio: Tärkein raamatunkohta, joka käsittelee pakanakansojen tuomiota, on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 25. luvussa jakeissa 31-46. Tämä tuomioistuin kokoontuu Herran Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Tuomarina toimii Ihmisen Poika eli Jeesus itse. 'Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle' (jae 31).

 

Profeetta Jooel kirjoittaa selvästi, että se, miten pakanakansat kohtelevat Israelia, on merkittävä tekijä tuomion julistamisen yhteydessä (Jooel 3:2). Niitä kansoja, jotka ovat Kristuksen juutalaisten veljien ystäviä ahdistuksen aikana, kutsutaan lampaiksi Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Ne, jotka eivät anna ruokaa, juomaa tai vaatteita eivätkä osoita vieraanvaraisuutta ja kieltäytyvät jopa kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä sairaiden ja vangittujen kanssa, ovat vuohikansoja.

 

Lammaskansat 'omistavat sen valtakunnan, joka on ollut heille valmistettuna maailman perustamisesta saakka' (jae 34). Vuohikansat kuulevat myös oman tuomionsa: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä' (jae 41). 'Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään' (jae 46).

 

Joidenkin ihmisten on vaikea käsittää sitä ajatusta, että kansat*** joko pelastuvat tai joutuvat kadotukseen. Heidän mielestään pelastuminen on yksinomaan yksilöä koskeva asia. Tämän asian ei pitäisi olla kuitenkaan  ongelmallinen. Kautta koko historian ajan Jumala on ollut tekemisissä sekä kansakuntien että yksilöiden kanssa. Mikäli valtaosa jonkun maan tai alueen asukkaista kapinoi Jumalan tahtoa vastaan, Hän pelastaa ensin omansa ja vuodattaa sitten vihansa koko muun väestön ylle. Sodoma on hyvä esimerkki tästä, kuten myös vedenpaisumus suuremmassa mittakaavassa. (*** Lisäksi on huomionarvoista, että sana ”ethne”, joka käännösvastineena on sana 'kansakunnat' voidaan yhtä hyvin kääntää sanalla 'pakanakunnat', jota myös usein käytetään käännöksissä.)

 

Ja lopuksi, Kristuksesta osattomat tuomitaan tekojensa mukaan – kaikki kadotukseen. 'Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ...' (Ilm. 20:12). Näillä tarkoitetaan kaikkina aikoina eläneitä kadotukseen joutuneita kuolleita. He seisovat tuomiolla, koska eivät uskoneet eläessään Herraan Jeesukseen. Epäusko on suuri, raskauttava synti.

, ... mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen' (Joh. 3:36).

, ... mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle (tai, ei usko Poikaan), se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä' (Joh. 3:36).

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

Raamattu